Wat is 112QR ?

112QR Card112QR is een medische registratie- en raadpleegtool die gebruikmaakt van de huidige technologische mogelijkheden. Als 112QR geregistreerde krijgt u twee cards. Een Homecard voor thuis en een 112QR Card die u altijd bij u draagt. Daarop staat de toegang tot uw gegevens en hoe die te raadplegen zijn.

Uiteraard bepaalt u zelf welke persoonlijke en medische gegevens u beschikbaar stelt.
Met de toegangscode op de 112QR Card kunnen uw gegevens altijd en overal via internet worden geraadpleegd, bijvoorbeeld met een smartphone of een iPad. Dat kan uw leven redden in geval van nood als hulpverleners uw medische gegevens nodig hebben, maar is ook in het dagelijks leven heel handig. Bijvoorbeeld voor mensen met een bepaald medisch dossier of allergie die ergens hun medicijngebruik willen doorgeven.

112QR card

Uw medisch dossier veilig in uw portemonnee.